Domy do 70 mkw bez pozwolenia – czyli jak zmieniło się prawo budowlane?

Według nowych zmian legislacyjnych budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 mkw nie wymaga pozwolenia. Dzięki temu cała procedura została uproszczona, a to przyczynia się do zaoszczędzenia pieniędzy i czasu. Do tej pory przedsięwzięcie wybudowania domu o takiej powierzchni wymagało:

  • długotrwałego oczekiwania na pozwolenie,
  • zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy,
  • długiego czasu oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy ( obecnie czas został skrócony do maksymalnie 21 dni ).

Aktualnie, po zmianach prawa budowlanego, można rozpocząć budowę domu do 70 mkw niezwłocznie po doręczeniu jedynie zgłoszenia.

Czy do powierzchni 70 mkw wlicza się taras oraz dach?

Najważniejsze założenia wskazują na to, że budynek ma być wolnostojący, maksymalnie dwukondygnacyjny, przeznaczony w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i nieprzekraczający 70 mkw powierzchni zabudowy. Oznacza to w praktyce, że powierzchnia użytkowa takiej budowli może sięgać nawet ponad 100 mkw.

Dosyć kontrowersyjną kwestią są tarasy i jest to najczęstsza przyczyna problemów związanych z liczeniem powierzchni zabudowy. Ogólnie sam w sobie taras nie powinien być doliczany do powierzchni budynku i nie ma żadnych ograniczeń w jego powierzchni. Należy jednak pamiętać, aby był umiejscowiony na 1 działce, nie wychodząc poza jej obszar i zachowując odpowiednie odstępy od sąsiednich nieruchomości.

Inaczej sprawa wygląda jeśli nad tarasem chcemy dodać zadaszenie. Tutaj pojawia się dosyć spory kłopot, ponieważ jest to zależne od sposobu zadaszenia. W przypadku wysunięcia fragmentu drugiej kondygnacji i zadaszeniu – taras już zostaje wliczony w powierzchnię zabudowy, natomiast jeśli dach będzie traktowany w prawie budowlanym jako element nieobudowany – nie powinien zostać wliczony w powierzchnię zabudowy.

Co z domkami letniskowymi oraz już istniejącymi domami?

Nowelizacja ustawy rozszerza możliwość budowania domków rekreacyjnych bez pozwolenia. Dotychczas wynosiła ona 35 mkw, natomiast obecnie parametry te zwiększają się także do maksymalnej wartości 70 mkw. Należy przy tym zachować szczegóły ustalone w ustawie, tj. rozpiętość elementów konstrukcyjnych takich domków nie może przekraczać 6 metrów, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 metrów.

W polskim porządku legislacyjnym obowiązuje zasada: „prawo nie działa wstecz”, a więc nie można zalegalizować wcześniej powstałej budowli w oparciu o nowe przepisy prawne, nawet jeśli ta nie przekracza 70 mkw.

Jak widać, prawo budowlane jest skomplikowane i zawiera wiele kwestii kontrowersyjnych i spornych, a w niektórych przypadkach warto zasięgnąć opinii adwokata, który pomoże zrealizować przedsięwzięcie legalnie i jednocześnie uniknąć ponoszenia odpowiedzialności karnej. W obecnych czasach możemy liczyć na profesjonalną pomoc w zakresie nieruchomości. Należy pamiętać, ze działanie niezgodne z obowiązującym prawem budowlanym może być traktowane jako samowola budowlana, a to z kolei pociąga za sobą konsekwencje w postaci nakładania wysokich kar finansowych lub nakazu rozebrania nielegalnej budowli.