Rusztowanie to tymczasowa konstrukcja, która umożliwia prace budowlane na wysokościach. Składa się ona z poziomych oraz pionowych słupów, na których układane są pomosty. Obecnie najczęściej używanym materiałem do wykonania rusztowania jest metal, odchodzi się już raczej od rozwiązań drewnianych. Każde rusztowanie musi być skonstruowane zgodnie z normami oraz przepisami, jakie decydują o bezpieczeństwie osób, które z nich korzystają. Rusztowania dzielą się ze względu na konstrukcję, sposób ich użytkowania oraz materiał, z jakiego zostały wyprodukowane

Rodzaje rusztowań – wybierz mądrze

Rusztowanie stojakowe. Całe rusztowanie usztywnione jest leżnikami ukośnymi i poziomymi oraz tężnikami ukośnymi. Poszczególne segmenty tego rodzaju rusztowania oparte są na podporach. Będzie ono doskonałym rozwiązaniem zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz pomieszczeń.

Rusztowanie modułowe. Elementy, z których składa się ten rodzaj rusztowania połączone są w stałych punktach. Te rozmieszczone są w równych od siebie rozstępach. Rusztowania te wykorzystywane są podczas remontów, budowy, a także konserwacji obiektów przemysłowych, które posiadają dużą ilość instalacji.

Rusztowanie warszawskie. Inaczej nazywane także kolumnowym. Składa się ono z pionowych rur, do których podłączone są mniejsze elementy. Całość stanowi jeden segment. Stosuje się je najczęściej do prac na niewielkich wysokościach.

Rusztowanie ramowe. Składa się ono z odpowiednich stężeń oraz pomostów, które utrzymują rusztowanie. Elementy te są ukośne oraz poziome. Zaletą tego rodzaju rusztowań jest ich łatwość oraz szybkość w montażu i demontażu. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się podczas konieczności zmiany szerokości pomostów.

Rusztowanie wspornikowe. Pomosty połączone są z budynkiem, zakotwiczone od wewnątrz. Każdy element zostaje odpowiednio podparty oraz usztywniony, co zapewnia ich stabilność. Rozwiązanie jest stosowane najczęściej podczas nadbudowy budynków. Wysięgniki podtrzymujące podesty w tym rodzaju rusztowania mogą bowiem wystawać do 1,5m poza budynek.

Rusztowanie nieruchome. Do tego typu rusztowań zalicza się wszystkie rozwiązania, które wymagają rozłożenia i złożenia podczas przemieszczania w inne miejsce.

Rusztowanie ruchome. Nazywane też jezdnym. Składa się ono z elementów, które wyposażone są w odpowiednie kółka umożliwiające przemieszczanie się segmentu bez konieczności montażu oraz demontażu. Ten rodzaj rusztowania znajduje swoje zastosowanie w halach produkcyjnych oraz innych obiektach podczas różnych montaży.

Te i wiele innych rozwiązań znajdziesz na http://rusztowanie.pro/.